Kultura

Iako je riječ o najvećem zagrebačkom kvartu, na Trešnjevci se danas nalazi svega nekoliko kulturnih ustanova: Centar za kulturu Trešnjevka, Dječje kazalište Trešnja, Tehnički muzej Nikola Tesla i gradska knjižnica s dvije ispostave. Korijeni im sežu u razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, kad se osnivaju domovi kulture, javne čitaonice i kina (uz nastavak rada kina Triglav). Pored kulturnih ustanova, kao dio socijalističke agende demokratizacije kulture, u tvornicama su djelovali KUD-ovi, a posebno su značajne bile i školske kulturno-umjetničke sekcije, zborovi, folklor. Važan dio kulturnog života su koncerti koji se i danas održavaju u Domu sportova. Trešnjevačka je kultura pravi primjer kulture “odozdo” koja se proizvodila u radnim i školskim kolektivima, u vrtovima malih kuća, kroz socijalizaciju i proslave, čiji su protagonisti podjednako amateri i profesionalni umjetnici.