Ploča dječjeg zbora Rade Končar

Ploča dječjeg zbora Osnovne škole Rade Končar (danas OŠ Voltino). Sanja Žagmeštar, dugogodišnja članica zbora, izrecitirala nam je himnu zbora, posvećenu Radi Končaru: „Srca se naša ponose time, radom i pjesmom slave mu ime. Znao si druže kako se radi, tvrd metal struže i voćka sadi. Kako se bori i hrabro gine, sanja o sreći i umire. Radnik ti javlja sada iz hale da niču nove hidrocentrale. Naš gigant raste, sluša tvoj zov, za život bolji još traje boj.“ Riječi je napisala Milka Delač, profesorica hrvatskog i kasnije ravnateljica škole, a uglazbio ju je Stjepan Novačić, profesor glazbenog.

Inventarni broj
400
Zbirka
Kultura
Medij
Ostalo
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
/
Lokacija
OŠ Voltino
Priložio/la
Sanja Žagmeštar