Odgoj i obrazovanje

Iako kvart stasa krajem 19. stoljeća, trebalo je proći više desetljeća da se odgoj i obrazovanje novih generacija trešnjevačkog radništva počne doživljavati kao zadaća države. Izuzmemo li seosku školu s kraja 19. stoljeća na Rudešu, prva škola u kvartu je mješovita osnovna škola na Novoj cesti iz 1928. Prve godine upisuje 20-ak đaka, a već naredne preko tisuću! Kako bi se zadovoljile rapidno rastuće potrebe, 1930-ih gradi se više obdaništa, zabavišta i škola. Funkcionalnošću i kvalitetom se posebno ističu objekti Ivana Zemljaka u Selskoj. Nakon 1945. osnivanjem novih ustanova nastoji se pratiti daljnji rast stanovništva i provesti u djelo socijalistička ideja o brizi za djecu kao društvenoj zadaći. Iz tog razdoblja potječe većina škola i vrtića koje i danas djeluju na Trešnjevki, među njima i važne srednjoškolske ustanove: IX. gimnazija i brojne strukovne škole, nastale kao “produžetak” trešnjevačkih tvornica.