Fotografija prvog dana škole

Fotografija Vlaste Šimičević sa sinom na njegov prvi dan škole 1.9.1986. u OŠ Bratstvo i jedinstvo (danas OŠ kralja Tomislava) na Novoj cesti 92. Škola je osnovana 1928. godine kao mješovita pučka škola. Zgrada škole djelo je poznatog zagrebačkog arhitekta Ivana Zemljaka. Zbog nedostatka prostora nakon pretvaranja iz četverogodišnje u sedmogodišnju, a potom i osmogodišnju školu, zgrada je 1958. godine nadograđena. Škola je više puta mijenjala ime, a od 1960. do 1991. zvala se OŠ Bratstvo i jedinstvo.

Inventarni broj
260
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
1986.
Adresa
Nova cesta
Priložio/la
Vlasta Šimičević