Ilegalna tiskara / Gotalovečka ulica 8

Spomen-ploču na pročelju kuće u Gotalovečkoj ulici br. 8,  1952. godine podigao je Savez boraca Trešnjevka, u čast VI. kongresa Komunističke partije Jugoslavije. Spomen-ploča markirala je postojanje podzemne partijske tiskare („tehnike“), aktivne 1940. godine.

 

Fotografija dvorišta u kojem se nalazila ilegalna tiskara na Gotalovečkoj 8. Izvor: Sjećanje je borba (Šimunković i Delač, 2013)

Prije i tijekom Drugog svjetskog rata ilegalne partizanske tehnike nalazile su se na barem desetak lokacija od kojih mnoge lokacije nisu bile označene spomen-obilježjima. Partijske tehnike obuhvaćale su čitav sistem ilegalne propagandne aktivnosti, uključujući sastavljanje, tiskanje i umnožavanje propagandnih materijala, krivotvorenje dokumenata za ilegalce, tajna skladišta s opremom potrebnom za štamparije i sustav raspačavanja. I dok su jedne tehnike bile u stanovima ilegalaca i pristaša, druge su organizirale i stanove za ilegalce i prostore za sastanke.

 

Prva ilegalna tehnika KPJ, u kojoj je tiskano njezino prvo ilegalno glasilo Komunista, nalazila se u maloj kući negdje kod križanja Zagorske ulice i Selske ulice. Istovremeno s ovim ilegalnim glasilom izlazila je ilegalna štampa Glas Trešnjevke.

 

Kada je provaljeno u ilegalnu tiskaru na Sigečici, najodgovorniji rukovodioci Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske organizirali su da se nova ilegalna partijska tiskara postavi u kući u Trešnjevci.

 

Izvadak iz elaborata Spomenici i spomen obilježja radničkog pokreta i narodne revolucije u Zagrebu (1981) Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu


Zadatak pronalaženja lokacije i odgovornih ljudi Rade Končar je povjerio istaknutoj aktivistici Kati Dumbović, koja je pronašla lokaciju male kuće Barice Levak na adresi Gotalovčeva ulica br. 8. Nakon što je Kata Dumbović stupila u komunikaciju s njom, Rade Končar je s Baricom Levak dogovarao najam njezine kuće. Levak je još stanovala u kući kada su Rade Končar i Stipe Ugarković u dvorištu kuće počeli kopati jamu za smještaj ilegalne tiskare.

 

U kuću se potom uselio metalski radnik Rudolf „Rude“ Pripić, koji je imao biti ne samo paravan za tiskaru već i osmatrač. Njegov otac bio je građevinar koji je pomagao u podizanju niske zemunice za ilegalnu tiskaru, u koju dolazi raditi tipograf Josip Makovec. U radu tehnike pomagali su i Prpić, njegov otac i činovnica Anja Konjović.

 

U tehnici na adresi Gotalovečka br. 8 štampan je organ KPJ Proleter u veljači 1940. godine.

 

Tehnika je provaljena 1941. godine kada je u nju upala Mačekova zaštita. Josip Makovec je uhićen te strijeljan kao talac.

 

Prema etnologinji Ivi Grubiši, ploča je uklonjena za vrijeme socijalističke Jugoslavije, nakon što je Barica Levak šezdesetih godina 20. stoljeća kuću prodala obitelji Pulig. Obitelj Pulig sedamdesetih godina srušila je kuću kako bi izgradila novu te su ploču pohranili na tavanu. Par godina poslije, ploča je pohranjena u Muzeju grada Zagreba.

 

Fotografija kuće u Gotalovečkoj 8 u čijem se dvorištu nalazila ilegalna tiskara. Izvor: Crvena Trešnjevka (Zdunić i Žarić, 1982)

Popis: