VESNA, Nova cesta 57

Tvornica ženske modne i ženske konfekcije „Vesna“ osnovana je 1955. godine. Tvornički kompleks nalazio se na adresi Nova cesta 57. U tvornici se proizvodila ženska konfekcija za domaće potrebe i za izvoz. Imala je nekoliko dućana u središtu Zagreba. Stečaj tvornice proglašen je 2000., a likvidacija je provedena 2005. Tvornica je djelomično srušena i niz godina čeka prenamjenu u stambeno-poslovni kompleks.Popis: