Svjedodžba Državne narodne osnovne škole kraljice Marije za Gabrijelu Ciglar

Svjedodžba četvrtog razreda Državne narodne osnovne škole kraljice Marije u Zagrebu za učenicu Gabrijelu Ciglar. Škola je osnovana 1932. godine pod imenom Državna narodna ženska osnovna škola Selska cesta, a već je naredne godine preimenovana. Danas se na istom mjestu nalazi Osnovna škola Augusta Šenoe. Gabrijela Ciglar rođena je u Varaždinu, ali se uvidom u njene dokumente otkriva da je stanovala s ocem postolarom na adresi Severinska 8.

Inventarni broj
491
Medij
Dokumenti
Autor/ica
/
Desetljeće
1930-e
Godina
1935.
Adresa
Selska cesta
Lokacija
/
Priložio/la
Valerija Jelčić