Fotografija sljedovanja mlijeka

Na fotografiji je Marija Božić koja nosi mlijeko koje se tada dijelilo "na točkice". Uslijed teške oskudice svih roba neposredno nakon Drugog svjetskog rata, uspostavljen je mehanizam racionirane distribucije hrane kako bi se osiguralo minimalno zadovoljavanje prehrambenih potreba čitavog stanovništva. Osim mlijeka, na sličan je način distribuiran i kruh, pa su tako u lipnju 1945. uvedene "krušne karte". Fizički radnici imali su pravo na veću količinu kruha dnevno u odnosu na ostatak stanovništva.

Inventarni broj
30
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1940-e
Godina
/
Lokacija
/
Priložio/la
Andrea Radak