Fotografije sleta za Dan mladosti

Na fotografijama su Branka Božić s kolegicom i Stjepanom Božićem zvanim Pipina, za vrijeme održavanja sleta povodom Dana mladosti 1958. godine. Prema kazivanju Branke Božić, fotografije su snimljene na početku tadašnje Končareve ulice (danas Tratinske), prije njezina izlaska na Savsku. Iza njih lijevo se vide Savska, tramvaj koji ide Savskom i zgrada Novčarskog zavoda. Odjevene su u narodne nošnje, lijeva djevojka u šestinsku, dok se nošnja desne ne može precizno odrediti (Čučerje, Turopolje, Moslavina). Narodne nošnje i folklor, smatrane autentičnim izrazom jugoslavenskih naroda, redovito su pratile službene proslave i politička događanja, ako ne kroz nastupe, onda kao kostimografija. Zanimljivo je da su ove nošnje improvizirane, tj. spojene iz više različitih kompleta.

Inventarni broj
28
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
1958.
Lokacija
/
Priložio/la
Andrea Radak