Crvena Trešnjevka

Fotografije sleta za Dan mladosti

Na fotografijama su Branka Božić s kolegicom i Stjepanom Božićem u Kranjevićevoj ulici ispred kućnog broja 13, za vrijeme održavanja sleta povodom Dana mladosti. Odjevene su u narodne nošnje, lijeva djevojka u šestinsku, dok se nošnja desne ne može precizno odrediti (Čučerje, Turopolje, Moslavina). Narodne nošnje i folklor, smatrane autentičnim izrazom jugoslavenskih naroda, redovito su pratile službene proslave i politička događanja, ako ne kroz nastupe, onda kao kostimografija. Zanimljivo je da su ove nošnje improvizirane, tj. spojene iz više različitih kompleta.

Inventarni broj
28
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
1958.
Lokacija
/
Priložio/la
Andrea Radak