Priznanje za rad na dobrovoljnim akcijama

Priznanje za požrtvovni rad na dobrovoljnim akcijama za 100 radnih sati, koji je dobila Vjekoslava Krsnik, baka Vlaste Šimičević. Izdao ga je Gradski odbor Narodnog fronta Zagreb, a potpisao Mika Špiljak.

Inventarni broj
282
Medij
Dokumenti
Autor/ica
/
Desetljeće
1940-e
Godina
1949.
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Vlasta Šimičević