Plan Zagreba

Plan grada Zagreba sa svim općinama.

Inventarni broj
370
Zbirka
Urbanizacija
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
/
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Vanja Radovanović