Plan Zagreba iz 1961. godine

Plan grada Zagreba iz 1961. godine. Izdao ga je Turistički savez Zagreba, a prema postojećim podacima izradili su ga Antun Muhić i Danilo Rikard.

Inventarni broj
368
Zbirka
Urbanizacija
Desetljeće
1960-e
Godina
1961.
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Davor Čuturaš