Grbovi OŠ Rade Končar

OŠ “Voltino” u Vinkovačkoj 1 osnovana je 1964. godine, radilo se o velikoj i dobro organiziranoj i financiranoj školi koju je već 1965/66. pohađalo više od 1600 školaraca u tri smjene. Broj đaka počeo je opadati s gradnjom novih gradskih škola, a danas je pohađa oko 450 djece. 1972. godine škola je preimenovana u OŠ “Rade Končar”, a 1993. vraća ime “Voltino”. Sanja Žagmeštar pohašala je školu od 1968. do 1976. godine te sudjelovala u nizu školskih aktivnosti - pjevala je u velikom dječjem zboru, svirala klavir u školskom područnom odjeljenje Muzičke škole “Vatroslav Lisinski”, pisala za dječji časopis “Iskrica” kao članica novinarske sekcije. Danas u školi radi kao učiteljica.

Inventarni broj
402
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
/
Lokacija
OŠ Voltino
Priložio/la
Sanja Žagmeštar