Učionica IX. gimnazije

Fotografija učionice IX. gimnazije koja je dobrim dijelom zadržala originalni namještaj i opremu. Zgrada škole je sagrađena 1955. godine, a IX. gimnazija se u nju useljava 1962. godine. Nakon spajanja s VIII. gimnazijom koja je koristila istu zgradu, škola se od 1966. do obrazovne reforme 1977. zove Gimnazija Trešnjevka. Od 1991. škola ponovno nosi ime koje će zadržati do danas, IX. gimnazija. Zgradu je projektirao Božidar Rašica, jedan od najznačajnijih hrvatskih arhitekata modernizma, a opremljena je, barem djelomično, namještajem koji je dizajnirao Bernardo Bernardi u sklopu programa "Oprema škola i zbornica N.R. Hrvatske" iz 1952. godine.

Inventarni broj
534
Medij
Ostalo
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
/
Lokacija
IX. gimnazija
Priložio/la
BLOK