Program obuke za volonterke SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja

Ženska grupa Trešnjevka (ŽGT) bio je feministički kolektiv osnovan 1986. godine koji je djelovao u prostorijama Saveza socijalističke omladine u tadašnjoj Končarevoj ulici (današnja Ozaljska 16). Među njegovim brojnim aktivnostima ističe se pokretanje prvog SOS telefona za žene žrtve nasilja u Istočnoj Europi 1988. godine i organiziranje velikog susreta jugoslavenskih feministica u Zagrebu 1989. Neki od centralnih zahtjeva ŽGT-a bili su pravo na besplatan pobačaj i besplatnu kontracepciju i unošenje u ustav postulata o jednakosti žena i muškaraca neovisno o seksualnoj orijentaciji. Iz ŽGT-a je 1989. godine izrasla i prva lezbijska grupa u Hrvatskoj – Lila inicijativa. Fotografija prikazuje program obuke volonterki SOS telefona.

Inventarni broj
362
Zbirka
Kultura
Medij
Dokumenti
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
1989.
Lokacija
/
Priložio/la
Tihana Bertek