Leci Ženske grupe Trešnjevka

Ženska grupa Trešnjevka (ŽGT) bio je feministički kolektiv osnovan 1986. godine koji je djelovao u prostorijama Saveza socijalističke omladine u tadašnjoj Končarevoj ulici (današnja Ozaljska 16). Među njegovim brojnim aktivnostima ističe se pokretanje prvog SOS telefona za žene žrtve nasilja u Istočnoj Europi 1988. godine i organiziranje velikog susreta jugoslavenskih feministica u Zagrebu 1989. Neki od centralnih zahtjeva ŽGT-a bili su pravo na besplatan pobačaj i besplatnu kontracepciju i unošenje u ustav postulata o jednakosti žena i muškaraca neovisno o seksualnoj orijentaciji. Iz ŽGT-a je 1989. godine izrasla i prva lezbijska grupa u Hrvatskoj – Lila inicijativa.

Inventarni broj
363
Zbirka
Kultura
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
/
Lokacija
/
Priložio/la
Tihana Bertek