Monografija "RSD Metalac: zlatne godine 1929-1979."

Jubilarna knjiga povodom 50 godina Radničkog sportskog društva Metalac urednika Milana Ilića. Naslovnicu je dizajnirao Hinko Bor, a ilustracije u knjizi radovi su Miroslava Šuteja. Radničko sportsko društvo Metalac osnovano je 1929. godine, a već 1930. brojalo je 70 članica i članova. Radnički sportski pokret u Jugoslaviji bio je usko vezan s Komunističkom partijom i Savezom komunističke omladine Jugoslavije, u Narodnooslobodilačkom pokretu sudjelovalo je najmanje dvjesto članova i članica Metalca, a devetero ih je postalo narodnim herojima: Petar Biškup-Veno, Marijan Čavić, Dragica Končar, Rade Končar, Ivica Lovinčić, Marko Orešković, Joža Vlahović, Milutin Baltić, Ivan Šibl. Dizački klub Metalac osnovan je na adresi Ilica 17 1966. godine, a 1970. godine preselio se u Dom sportova gdje se nalazi i danas, gdje i dalje radi bez veće sustavne podrške: ugovor o korištenju dvorane mora se obnavljati svake godine, a članice i članovi sami plaćaju troškove odlaska na putovanja.

Inventarni broj
701
Zbirka
Sport
Autor/ica
Milan Ilić
Desetljeće
1970-e
Godina
1979.
Lokacija
Dom sportova
Priložio/la
Ivana Perić