Knjiga Sunčeva ljuljačka

Čitanka za II. razred osnovne škole "Sunčeva ljuljačka", koju su uredili Neda Bendelja i Edo Vajnaht. Edo Vajnaht poznati je hrvatski pedagog, autor i koautor više početnica i čitanki za niže razrede osnovne škole, a živio je na Trešnjevci, u stanu na Novoj cesti. Knjiga je tiskana u Štamparskom zavodu Ognjen Prica, a objavila ju je Školska knjiga.

Inventarni broj
316
Desetljeće
1980-e
Godina
1989.
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Dunja Kučinac