Katalog izložbe "Likovno stvaralaštvo Trešnjevke" 1976. u Tehničkom muzeju

Katalog izložbe likovnog stvaralaštva Trešnjevke u Tehničkom muzeju iz 1976. godine. Izložbu je organizirao Centar za kulturu Narodnog sveučilišta Trešnjevka povodom Dana Republike i potpisivanja povelje o suradnji između općine Trešnjevka i općine Čukarica iz Beograda. Izložbu je uredio Vido Horjan, a plakat i katalog dizajnirao je Mate Franin. Izložba obuhvaća radove trešnjevačkih likovnih umjetnika, radnika amatera te učenika trinaest osnovnih škola kojima je zadana tema "Staro i novo na Trešnjevci". Među umjetnicima nalazimo i Quintina Bassanija, Josipa Biffela, Vilka Glihu Selana, Ladislava Ivana Galetu, Stanka Jančića, Ratka Janjića - Jobu, Mladena Macolića, Tomislava Ostoju, Ordana Petlevskog, Tonku Petrić, Josipa Poljana, Zlatu Radej, Ivana Lackovića, Slavka Tomerlina te Mladena Vežu, a izložena su i djela radnika iz Rade Končara, Nikole Tesle, Jadrana i ZET-a te učenika osnovnih škola. Izložba je održana pod pokroviteljstvom Samoupravne interesne zajednice za kulturu općine Trešnjevka, koja je rezervirala i sredstva za otkup umjetničkih djela s ciljem poticanja umjetničkog stvaralaštva na prostoru Trešnjevke.

Inventarni broj
762
Zbirka
Kultura
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
1976.
Adresa
Savska cesta