Katalog izložbe "Amatersko likovno stvaralaštvo Trešnjevke" iz 1979. godine

Katalog izložbe organizirane u okviru 3. smotre amaterskog umjetničkog stvaralaštva "TREŠNJEVKA '79" povodom 60. godišnjice KPJ, SKOJ-a i revolucionarnih sindikata. Izložbu je organizirao Društveni dom Trešnjevka u galeriji Društvenog doma Trešnjevka, a uredio ju je Vido Horjan. U izložbi su sudjelovale likovne sekcija ZET-a, SOUR-a Rade Končar, SOUR-a Monting te likovni amateri iz mjesnih zajednica. Među amaterima se ističu naivni umjetnici poput Vida Dilice, kipara čija je obitelj iz rodnog Kopra prebjegla u Zagreb pred fašistima, u čijim radovima prevladavaju motivi seljačke bune, radništva i seljaštva te Vladimira Kralja koji radi u tehnici ulja na staklu, zatim intarzije Milana Nadinića i Stanka Novaka te slama na tekstilu Katarine Vran. Tvrtka Monting sa Svetica koja se bavi izgradnjom objekata za energetski sektor osnovana je 1951. godine pod imenom "Braća Kavurić", a od 1964. do 1995. godine poslovala je u Njemačkoj i zemljama Globalnog Juga pod nazivima "INGRA" i "RUDIS".

Inventarni broj
763
Zbirka
Kultura
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
1979.