Fotografija s izleta u Jasenovac

Radni kolektiv hotela Laguna u posjetu spomen području Jasenovac, sa svojim obiteljima.

Inventarni broj
596
Zbirka
Povijest rada
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
1986.
Adresa
/
Priložio/la
Jadranka Klekar