Fotografije samačkog hotela Sahara na Voltinom

Fotografije samačkog hotela Sahara na Voltinom. Hotel je 1950. godine sagradila tvornica Rade Končar za svoje mlade radnike migrante. Agonija stanara Sahare započinje početkom 1990-ih godina kada je hotel privatiziran, a stanari počinju živjeti pod stalnom prijetnjom deložacije. Usprkos prijetnjama, isključivanju struje i drugim pritiscima, dio stanara nastavio je živjeti u hotelu sve do danas. Fotografije je donirala umjetnica Ana Kuzmanić, koja ih je pronašla u arhivima tvornice Končar tijekom svog umjetničkog istraživanja radničkog kvarta Voltino. Kroz istraživanje je imala priliku razgovarati s današnjim stanovnicima Voltinog te su joj mnogi od njih ispričali priče o zgradi Samaca. Jedno od tih sjećanja postalo je i dio umjetničke intervencije Promjena s klupe koju je organizirao kolektiv BLOK. ”To je bila najljepša zgrada u kvartu. Končar ju je izgradio za radnike koji nisu bili iz Zagreba. Bilo je Bosanaca, Ličana, Zagoraca, Srba. U prizemlju je bio frizer, brijač, gostionica, kasnije i ribarnica. Jedno vrijeme čak i knjižnica, a sedamdeset i disko. A danas se raspada umjesto da ga obnove… cigla će nekom na glavu pasti.”

Inventarni broj
302
Zbirka
Povijest rada
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
/
Adresa
Voltino
Lokacija
Hotel Sahara
Priložio/la
Ana Kuzmanić