Fotografije HIFI opreme i vitrine u stanu Saniboja Žugića

Na fotografijama je hi-fi oprema koju je klavijaturist i elektro-inženjer s Trešnjevke Saniboj Žugić godinama nabavljao u inozemstvu i držao u dvadesetak kvadrata svog stana u Ozaljskoj (tada Končarevoj), na križanju sa Žumberačkom. Na fotografijama vidimo Revox magnetofon, Thorens gramofon, miksetu, predpojačalo, mnoštvo magnetofonskih vrpci i ploča. Saniboj je sve presnimavao s ploča na vrpce i tako slušao glazbu, kako bi se ploče očuvale. Na posljednjoj fotografiji vidimo maketu vlaka koja je stajala u Sanibojevoj vitrini ispod hi-fi opreme. Saniboj je u Londonu kupio rabljeni Wurlitzer električni klavir, a od Bijelog Dugmeta je kupio melotron. U inozemstvu je kupovao instrumente i drugu hi-fi opremu i bio je spretan s elektroničkim komponentama pa je često popravljao instrumente drugim glazbenicima, a krajem sedamdesetih je od dijelova koje je nabavio iz inozemstva izgradio i „Sanisint“, prvi modularni sintisajzer u Jugoslaviji. U radu s elektroničkim komponentama Saniboj je bio samouk, a učio je iz raznih stručnih časopisa i knjiga koje je naručivao izvana. Od prve polovice sedamdesetih pa sve do početka rata radio je na Institutu građevinarstva Hrvatske gdje je, prema kazivanju njegove kćerke Anamarije i bivše supruge Vesne, izmislio i izradio neke elektroničke mjerne instrumente koji su se koristili u gradnji objekata i cesta.

Inventarni broj
657
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
/
Godina
/
Lokacija
/