Fotografija s proslave rođendana brata Borisa Fabiana u stanu na Vitasovićevoj poljani

Fotografije s proslave drugog rođendana mlađeg brata Borisa Fabiana snimljene 1975 godine u obiteljskom stanu na Knežiji, na adresi Vitasovićeve poljane 2. S njima je na fotografija majka Nevenka (Nena).

Inventarni broj
845
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
1975.
Lokacija
/
Priložio/la
Boris Fabian