Fotografija s proslave rođendana Borisa Fabiana na Vitasovićevoj poljani

Fotografija s proslave trećeg rođendana Borisa Fabiana snimljena 13.6.1973. godine. Uz majku Nevenku (Nenu) na fotografiji se nalazi i njegov brat star mjesec dana. Fotografija je snimljena na Knežiji, Vitasevićeva poljana 2, u stanu u koji su njegovi roditelji uselili 1969. odmah nakon što je zgrada izgrađena.

Inventarni broj
838
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
1973.
Lokacija
/
Priložio/la
Boris Fabian