Fotografija razreda u OŠ Augusta Šenoe

Na fotografiji je razred u OŠ Augusta Šenoe (Selska cesta 95) u koji je išla Đurđica Cencelj, sa spiskom imena svih učenika i učenica. Prema Cencelj, riječ je vjerojatno o četvrtom razredu, a fotografija je najvjerojatnije snimljena 1972. godine.

Inventarni broj
735
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
/
Adresa
Selska cesta
Priložio/la
Đurđica Cencelj