Fotografija prve pričesti u crkvi sv. Josipa

Fotografija Miroslava Klemma na prvoj pričesti u crkvi sv. Josipa.

Inventarni broj
344
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
/
Lokacija
Crkva sv. Josipa
Priložio/la
Miroslav Klemm