Fotografija harmonikaške dječje sekcije

Božica Kalafatić, koja s mlađim bratom Žarkom i roditeljima Nikolom i Božicom živi u Cerničkoj ulici 34, polazila je u djetinjstvu Muzičku školu u Mošćeničkoj ulici. Na fotografiji vidimo Božicu s harmonikom u rukama (u sredini prvog reda). Fotografija je snimljena 28.6.1957. kada je Božica pohađala 2. razred OŠ Bratstvo i jedinstvo.

Inventarni broj
743
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
1957.
Lokacija
/
Priložio/la
Žarko Kalafatić