Fotografije iz kafića Istra

Fotografija grupe prijatelja u kafiću Istra na Savskoj cesti 68. Kafić je radio od 1968. godine do 2010., a pokrenuli su ga baka i djed Mirjane Balenović, koji su ga vodili do 1990-ih, kada ga preuzimaju njezini roditelji. Kafić je bio popularno odredište novinara Vjesnika, profesora iz Drvodjelske škole i radnika iz obližnjih obrta na Savskoj cesti.

Inventarni broj
229
Zbirka
Povijest rada
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
/
Adresa
Savska cesta
Lokacija
Kafić Istra
Priložio/la
Mirjana Balenović