Fotografija djevojčice u parku

Petogodišnja Jadranka Klekar u parku Zvonimira Milčeca na Trešnjevki.

Inventarni broj
584
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
1959.
Priložio/la
Jadranka Klekar