Feministički bedževi – bojanke za djecu

Fotografija ilustracija za bedževe koje su izrađivala djeca žena uključenih u aktivnosti Ženske grupe Trešnjevka (ŽGT). Ovaj feministički kolektiv osnovan je 1986. godine i djelovao je u prostorijama Saveza socijalističke omladine u tadašnjoj Končarevoj ulici 98 na Trešnjevci (danas Ozaljska 16). Među njegovim brojnim aktivnostima ističe se pokretanje prvog SOS telefona za žene žrtve nasilja u Istočnoj Europi 1988. i organiziranje velikog susreta jugoslavenskih feministica u Zagrebu 1989. Neki od centralnih zahtjeva ŽGT-a bili su pravo na besplatan pobačaj i besplatnu kontracepciju i unošenje u ustav postulata o jednakosti žena i muškaraca neovisno o seksualnoj orijentaciji. Iz ŽGT-a je 1989. godine izrasla i prva lezbijska grupa u Hrvatskoj – Lila inicijativa.

Inventarni broj
361
Zbirka
Kultura
Medij
Ostalo
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
/
Lokacija
/
Priložio/la
Tihana Bertek