Uvjerenje o državljanstvu Stjepana Bihara

Uvjerenje o državljanstvu Stjepana Bihara, oca Vlaste Šimičević, rođenog u Prelogu, na kojemu stoji da je on stanovnik općine Trešnjevka, a izdano je u svrhu zaposlenja.

Inventarni broj
280
Zbirka
Povijest rada
Medij
Dokumenti
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
1958.
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Vlasta Šimičević