Potvrda o pohađanju katoličkog vjeronauka

Potvrda o uspješnom pohađanju katoličkog vjeronauka u Crkvi Sv. Marka Križevčanina, Selska cesta 91, izdana učeniku Adolfu (Adi) Begiću, učeniku 2. d. muškog razreda današnje OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95. Potvrda je izdana za školsku godinu 1946/47.

Inventarni broj
616
Zbirka
Kultura
Medij
Dokumenti
Autor/ica
/
Desetljeće
1940-e
Godina
1947.
Adresa
Selska cesta
Priložio/la
Patrick Posavec