Katalog izložbe radova likovne sekcije INA Naftaplin

Katalog izložbe radova likovne sekcije KUD INA-Naftaplin održane u lipnju 1986. godine u galeriji Društvenog doma Trešnjevka i galeriji Miroslav Kraljević. Plakat i katalog dizajnirao je Srećko Cvek, a katalog su uredile Maja Borzatti i Ljerka Rakić. Josip Depolo, koji je zajedno s Mirkom Kovačevićem odabrao izložene radove, u predgovoru kataloga ističe mogućnosti koje novootvorena galerija Miroslav Kraljević pruža likovnim amaterima INA-Naftaplin te predlaže obnovu večernjih likovnih kurseva za radništvo. INA d. d., naftno i plinsko poduzeće sa sjedištem u Zagrebu, osnovano 1964. jedno je od najvećih javnih poduzeća u Hrvatskoj, po istraživanjima i eksploataciji ugljikovodika prepoznatljivo u svjetskim razmjerima. Nastalo je integracijom poduzeća Rafinerija nafte Boris Kidrič Rijeka (osnovano 1882.), Rafinerija nafte Sisak (1927.) i Naftaplin iz Zagreba (1952.). Prvotni je naziv Kombinat za naftu i plin već iste godine promijenjen u INA – Industrija nafte. U prvim godinama djelovanja u sastav INA-e ušla su i poduzeća Enolis iz Zagreba i Tvornica kemijskih proizvoda iz Kutine, a potom Rafinerija nafte Lendava, Petronafta iz Solina, Naftovod Opatovac – Bosanski Brod, Inženjering iz Zagreba, OKI iz Zagreba i DINA – Omišalj. U doba osnutka INA je opskrbljivala 75% jugoslavenskoga tržišta naftnim derivatima, imala 195 benzinskih postaja te zapošljavala približno 9000 radnika. Naftna kriza početkom 1980-ih uzrokovala je INA-i financijske i proizvodne teškoće. U INA – Naftaplinu je nakon 20 godina prvi put smanjena proizvodnja nafte u odnosu na prethodne godine, zbog čega se nisu mogla osigurati financijska sredstva za kupnju rezervnih dijelova. Usprkos financijskim problemima, INA je i u tom razdoblju bila najveće jugoslavensko poduzeće zapošljavajući oko 36000 radnika.

Inventarni broj
808
Zbirka
Kultura
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
1986.