Fotografije radnje FOTO Ivica

Fotografije fotografske radnje Foto-Ivica otvorene 1946. godine na današnjoj Ozaljskoj, na kućnom broju 27, te portreti Trešnjevčana i Trešnjevčanki koji su godinama bili obješeni u izlogu radnje. Foto radnju je od 1946. do 1989 godine vodio fotograf Ivan Kiš, otac Ivice Kiša. Ivica Kiš o fotografijama kaže sljedeće: "Pretražujući po zakutcima roditeljske kuće našao sam zamotuljak sa 32 fotografske slike naljepljene na (nekada plavi, a sada već sasvim izblijedjeli) krep papir. Podloga na koju su slike naljepljene izblijedila je davno prije no što je dospjela u taj zamotuljak i ne samo da je izblijedila već se potpuno rastočila i raspala na dijelovima koje nisu pokrivale slike. Plavi krep papir izblijedio je od dnevne svjetlosti kojoj je bio izložen (zajedno sa naljepljenim fotografskim slikama, koje nisu nimalo izblijedile, a samo 3 su fizički oštećene). Skenirao sam sve nađene slike (bez ikakvog dotjerivanja i popravljanja oštećenja) i pitam se hoće li se netko prepoznati na njima, ili hoće li netko na tim slikama prepoznati nekoga od svojih predaka?"

Inventarni broj
453
Zbirka
Povijest rada
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1960-e
Godina
1966.
Priložio/la
Ivica Kiš