Fotografije kupanja obitelji Žilić na Savi

Fotografije kupanja na Savi. Obitelj Žilić živjela je na Knežiji u kući u Horvaćanskoj cesti 37a i ljeti je odlazila na kupanje na Savu. Na prvoj fotografiji iz 1943. nalaze se Nada (rođ. 1932.) i Darinka Žilić (rođ. 1929.), majka i teta Nade Kerovec, s prijateljem. Druga fotografija snimljena je u blizini Savskog mosta 24. 8. 1944. i na njoj Nada i Darinka Žilić s djecom iz susjedstva sjede u travi. Treća fotografija snimljena je 31. 5. 1940. godine, na njoj su tete nade Kerovec sa susjedom.

Inventarni broj
853
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1940-e
Godina
/
Lokacija
/
Priložio/la
Nada Kerovec