Fotografije dječje igre kod robne kuće Inko (Nama) na Knežiji

Na prvoj fotografiji snimljenoj 1972. godine nalazi se Boris Fabian ispred robne kuće Inko (kasnije Name) na Knežiji u Ujevićevoj ulici. Na drugoj fotografiji su Boris Fabian na biciklu i njegov brat u kolicima 1974. godine kod iste robne kuće. Otvorena je 14.5.1971. istovremeno kada i ona u Srednjacima uz Selsku ulicu. Boris je rođen 13.6.1970. godine i djetinjstvo je proveo na Knežiji, Vitasovićeva poljana 2, u stanu u koji su njegovi roditelji uselili odmah nakon što je zgrada izgrađena 1969. godine. Na Knežiji živi do 1983. godine kada s obitelj seli na Jarun.

Inventarni broj
842
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
/
Lokacija
/
Priložio/la
Boris Fabian