Fotografije zdravstvenih radnica ambulante u Pasarićevoj

Fotografije osoblja ambulante u Pasarićevoj ulici. Prikazuju liječnice Ljiljanu Helman i Zdenku Hercigonja na kongresu u Opatiji 1972. te medicinsku sestru Viktoriju Medija-Lovrić, liječnicu Tajanu Jurišić i drugo osoblje ambulante, Vilmu Kolar, Olgicu Drezga, Ljiljanu Preradović ispred i u prostorijama ambulante.

Inventarni broj
414
Zbirka
Povijest rada
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
/
Priložio/la
Ljiljana Helman