Fotografija s dječjeg igrališta u Adžijinoj

Fotografija djece na dječjem igralištu na križanju Ogrizovićeve i Adžijine ulice 22 iz 1985. godine.

Inventarni broj
328
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1980-e
Godina
1985.
Lokacija
/
Priložio/la
Ivana Ivka Prpić