Fotografija proslave Nove godine obitelji Kovač

Fotografija proslave Nove godine obitelji Stanislave Kovač.

Inventarni broj
252
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
/
Godina
/
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Stanislava Kovač