Fotografija iz trgovine u Nehajskoj

Djed Maje Sabol, Alojz Čretnik, bio je vlasnik trgovine u Nehajskoj 2. Ta se trgovina popularno zvala "Kod Strižića" po nekadašnjem prijeratnom vlasniku, a kasnije je promijenila ime u Sloboda. U Almanahu Udruženja trgovaca iz 1935. godine nalazimo trgovinu mješovitom robom Gjumlić Josipe u Nehajskoj 1, što je mogla biti preteča ove trgovine. Na fotografiji vidimo brojne konzerve ribe koje su tad bile veoma popularne. Kasnije je trgovina zatvorena, a originalna kuća je srušena te je podignuta nova zgrada u kojoj se danas nalazi pekara Croatia. Alojz Strižić je kasnije prešao u Horvaćansku gdje je radio u trgovini Zagorka, a potom je radio i u Nami.

Inventarni broj
810
Zbirka
Povijest rada
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1950-e
Godina
/
Lokacija
/
Priložio/la
Maja Sabol