Fotografije djece iz folklorne grupe ispred vrtića

Fotografija djece iz folklorne grupe među kojom je Đurđica Cencelj ispred vrtića u Selskoj ulici. U toj je zgradi 1932. otvoreno Gradsko dječje sklonište za radničku djecu. Godine 1966. obdanište mijenja ime u Dječji vrtić Anđela Cvetković, iako su u njemu sve do 1970. godine boravila i djeca školske dobi. Danas nosi ime Dječji vrtić Bajka.

Inventarni broj
144
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1960-e
Godina
1967.
Adresa
Selska cesta
Priložio/la
Đurđica Cencelj